Tuesday, 5 July 2011

Process of Learning:

Process of Learning:
అభ్యాసన ప్రక్రియః
డియర్ ఫ్రెండ్స్ ,
ఏదైన విషయాన్ని, నైపుణ్యాన్ని మనం నేర్చుకునే ప్రక్రియలో గల వివిధ దశలను తెలుసుకుందాం. ఇది కేవలం విద్యార్థులకే కాదు. ఉద్యోగులకు, గ్రుహిణులకు క్రీడాకారులకు సమాజం లోని అన్ని వర్గాలకు అనువర్తింపచేయవచ్చును. కారు డ్రైవింగ్ నేర్చుకోవడం గాని, స్విమ్మింగ్ నేర్చుకోవడం గాని, కొత్తగా వచ్చిన టూల్ ని నేర్చుకోవడం గాని ఏదైనా కావచ్చును.

మొదటి దశః Unconscious/incompetence: Incompetence ఆంటే ఏదైన ఒక విషయంలో దానికి తగిన పరిజ్నానం లేకపోవడం. దానిని తెలుసుకోవాలనే ఆలోచన ఈ దశ లో ఉండదు. ఉదాహరణకు కార్ డ్రైవింగ్ రాకపోవడం. కారు లేకపోవడం వలన దానిని నడపాల్సిన ఆవశ్యకత లేకపోవడం వలన్ ఆ నైపుణ్యన్ని నేర్చుకోవాలనే చేతన కలగకపోవడం. డిగ్రీ చధువుతున్న విద్యార్థులకు భాషా నైపుణ్యాలు, ఉద్యోగసాధనా నైపుణ్యాలు పెంచుకోవాలనె ఆలోచనలేకపోవడం ఈ దశ లో ఉంటుంది.
రెండవ దశః Conscious/ Incompetence: ఈ దశలో తనకు ఫలానా నైపుణ్యం లేదని గుర్తించడం జరుగుతుంది. ఆ నైపుణ్యం లేకపోవడం వలన కలిగిన్ ఇబ్బందులు, దానిని నేర్చుకోవడం వలన కలిగే ప్రయోజనాలు గుర్తిస్తాడు. కొత్తగా పెళ్ళైన అమ్మాయి వంట రాకపోవడం వలన అత్తవలన గాని భర్త వలన గాని మాటలు పడటం, ఉద్యోగం కోసం ఇంటర్యూ కి హాజరైన విద్యార్థి ఇంగ్లీషులో మాట్లాడలేక తెల్లమొహం వేయడం. కారు కొనుక్కునే అవకాశం కంపెనీ వారు ఇచ్చినా డ్రైవింగ్ రాకపోవడం వలన ఆ సౌకర్యం ఉపయోగించుకోలేకపోవడం, ఆడ్వాన్స్ టూల్స్ నేర్చుకోకపోవడం వలన ఫైర్ కాబడటం ఇలాంటి దశకు దారితీస్తాయి.
మూడవ దశః Conscious/ Competence: నేర్చుకుంటున్న మొదటి దశ ఇది. అతి జాగ్రత్తగా అన్ని విషయాలను ధ్రుష్టిలో పెట్టుకొని మాన్యుయల్ దగ్గరపెట్టుకొని దానిని అమలుచేయడం నేర్చుకోవడం. మాటి మాటికి ఉడికిందా లేదా, ఉప్పు సరిపోయిందా లేదా అని జాగ్రత్త పడుతూ వంట చేయడం లాంటింది. స్పీడ్ బ్రేకర్ కి కిలోమీటర్ ముందే బ్రేక్ వేస్తూ, టర్నింగ్ ల వద్ద సవాలక్ష జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ డ్రైవింగ్ చేయడం లాంటింది. గ్రామర్ ప్రకారం మాట్లాడుతున్నానా లేదా అని పదే పదే పరిశీలించుకోవడం ఈ దశలో ఉంటుంది.
నాలుగవ దశ ; Unconscious/ Competence: ఈ దశలో అభ్యాసన పూర్తవడం వలన పదే పదే ఆ పనిని చేయడం వలన ఆ పనిపై మంచి పట్టు సంపాదించి అచేతనంగా పెద్ద ప్రయాసలేకుండా ఆ పని చేయగల స్థాయి కి చేరుకుంటాం. సునాయసంగా డ్రైవింగ్ చేయగలగడం, డ్రైవింగ్ చేస్తూ సెల్ ఫోన్ లో మాట్లాడగలగటం, ఎంత మంది చుట్టాలు ఇంటికి వచ్చినా ఏ మాత్రం ప్రయాస లేకుండా రుచిగా వండగలగటం, బోర్డ్ మీటింగ్ లో గాని మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ వద్ద సైతం ఆంగ్లం లో బల్లగుద్ది మరీ మాట్లాడగలగటం ఈ దశలో సాధ్యమౌతుంది. అబ్యాసనలో అత్యున్నత దశ ఇది. చాలా మంది ఈ దశలో ఆగిపోవడం జరుగుతుంది
ఐదవ దశ; Achieving Mastery; మనసా వాచా కర్మేణా త్రికరణ శుద్దితో పదే పదే ఒక పనిని చేయడం వలన ఆ పనిలో పూర్తి నైపుణ్యం సాధించగలుగుతారు. ఈ స్థాయి కి ఎలా వచ్చారో వారికి కూడా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది. ఏలా జరిగింది అంటే ఏమో అనే సమాధానం వస్తుంది. ఆ పనిలో పరిపూర్ణత సాధించడమే కాకుండా అత్యున్నత స్థితిలో ఉంటారు గాని దానికి సంబంధించిన సందేహాలు గాని, తాము పాటించే నైపుణ్యాలు ఇతరులకు బోధించలేరు. తమను చూసి తెలుసుకోమని మాత్రం చెబుతుంటారు.
ఆరవ దశ; Coach/ Guru/ Mentor: ఇతరులకు ఒక విషయంలో పరిపూర్ణులుగా తీర్చిదిద్దే ప్రావీణ్యత కలిగియుండటం. అభ్యాసనలో గల మొదటి నాలుగు దశలపై సంపూర్ణ అవగాహన కల్గియుండి అభ్యాసకులతో ప్రాధమిక స్థాయినుండి అన్ని అంశాలను క్షుణ్ణంగా సంసిద్ధం చేయగలుగుతారు> వారికి ఆ విషయం పై పూర్తి ప్రావీణ్యత లేకపోయినప్పటికీ శిక్షణలో విజయం సాధించగలిగే స్థితిలో ఉంటారు. ఉధాహరణ కు రమాకాంత్ అచ్రేకర్ పెద్ద క్రికెటర్ కాకపోయినా సచిన్, కాంబ్లి, ఆమ్రే లాంటి సక్సెస్ ఫుల్ ఆటగాళ్ళను తయారు చేయగలిగాడు. బుకానన్, వాట్ మోర్ కూడా ఈ కోవకే చెందుతారు.
ఫ్రెండ్స్, పై అంశాలను ధ్రుష్టిలో ఉంచుకొని అభ్యాసన లో అత్యున్నత స్థాయిని చేరుకునేందుకు మనమంతా ప్రయత్నిద్దాం. విష్ యు ఆల్ ది బెస్ట్
అలజంగి ఉదయ్ కుమార్
trainerudaykumar@gmail.com

No comments:

Post a Comment