Thursday, 28 May 2015

నిత్య స్వార్థ పరులతో మెలగడం ఎలా?

నిత్య స్వార్థ పరులతో మెలగడం ఎలా?
అవును నిజమే ఈ ప్రపంచంలో కేవలం తమ కొరకు మాత్రమే ఆలోచిస్తూ, బ్రతికే స్వార్థ పరులతో నిండి ఉంది. నిత్య జీవితంలో ఇలాంటి వారిని చాలా మంది ఎదురవుతుంటారు. తమకు అవసరమున్నట్లయితే మదర్ తెరిస్స్తా , మహాత్మా గాంధీ లను మించి పోయి మహా అధ్బుత వాక్యాలు చెబుతుంటారు. ఎవరిని ఎంత వరకు వాడుకోవాలో .. ఎవరిని ఎక్కడ పెట్టాలో వీరికి తెలిసినంతగా ఎవరికీ తెలీదు.....
మరి అలా అయితే ఏమి చేయాలి ? వీరి స్వార్థానికి బలి అవవలసిందేనా? మనం వెర్రిబాగులవాళ్ళమైతే వీరే కాదు ఎవరైనా ఎలా వాడుకోవాలో అలా వాడి ..తమ వాడకం ఎలా ఉంటుందో చూపుతుంటారు?
మన అనుమతి లేకుండా మనల్ని ఎవరూ తక్కువ చేయరని ఎలినర్ రూజ్ వెల్ట్ అంటారు. కాబట్టి ఈ సూచనలు పాటించడానికి ప్రయత్నిద్దాం..
1. ముందుగా వారి అసలు స్వరూపాన్ని గుర్తించండి: వీరి గురించి వీరి చూపించే దొంగ ప్రేమలనుండి , కుహానా ఆప్యాయతలనుండి బయటకు రండి.... పంచదార పూట తొ కూడిన మాటల వెనుక వారి స్వార్థం నిండి ఉందన్న సంగతి గుర్తించండి. వారికి వారి స్వార్థమే తప్ప ఎవరి పట్ల ఎటువంటి అభిమానం, ప్రేమ ఉండవన్న సంగతి కొంచెం బాధగా ఉన్నా వాస్తవాన్ని గుర్తించండి. పిచ్చి నమ్మకం లొ పడ్డావా పచ్చి మోసమే గతి నీకు........ మీ కాళ్ళ ముందు ఉన్న అమాయకపు పొరలు వదిలించుకోండి.. వాళ్లకు పైసా లాభం ఉందంటే ఎదుటివారికి లక్ష రోపాయలు నష్టమవుతున్నా అందులో దించుతారని గుర్తించండి...
2. మీకు సంబంధించిన విషయాల్లో పూర్తి దృష్టి కేంద్రీకరించండి: మీ భావోద్వేగాలను వాడుకోవడం లొ వీరు సిద్ధహస్తులు....మీ పట్ల ఏంతో ప్రేమ నటించి. మీ శ్రేయస్సే వారి జీవిత లక్ష్యమ్ అన్నట్టు కటింగ్ లు ఇస్తుంటారు. ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది. అలా చేస్తే బాగుంటుంది. అయ్యో నీ ఆరోగ్యం జాగ్రత్త. ఎంత కష్ట పడుతున్నావో అనే సానుభూతి కేజీ లలో కాదు క్వింటాలలో ఒలకబోస్తుంటారు. కాబట్టి వీరి బోడి సలహాలకు ప్రేమ లకు లొంగ కుండా మీకు సంబంధించిన విషయాల్లో పూర్తీ అవగాహన కలిగి ఉండండి.
3. మీ స్థాయి కి తగ్గట్టు గా ఉండండి; వారి స్థాయి కి దిగజారవద్దు: వారి ప్రవర్తనను చూసి ఒక్కోసారి మీ భావోద్వేగాలు నియత్రించుకోవడం కష్టమై వారి ముందు వ్యక్తపరచవద్దు.. దాని వలన వారిలో మార్పు రాదు కదా మీ గురించి లేనిపోనివి ప్రచారం చేసే అవకాశం ఉంది మీ వ్యక్తిత్వానికి లేనిపోని ముద్రలు వేస్తుంటారు.. మీ స్థాయి, మీ వ్యక్తిత్వం ఎవరి ప్రవర్తన వలన మారకుండా మీరు మీరుగా ఉండటానికి ప్రయత్నించండి.
4. వారే మీ ప్రపంచం కాదని వారిని తెలుసుకోనీయండి: వీరి తో వచ్చే చిక్కు ఏమిటంటే .. వీరు పరాన్న జీవుల్లా ఎవరో ఒకరి మీద ఆధార పడి బ్రతుకుతుంటారు కాని మనం వారి మీద బ్రతుకుతున్నామనే భ్రమల్లో ఉంటారు. వీలయితే అందరికీ ఉచిత ప్రచారం కూడా చేస్తుంటారు. వారే మీ ప్రపంచం కాదని మీ ప్రవర్తన ద్వారా తెలియపరచండి. మీకు సంబధించిన స్నేహితులు గాని మీ తొ కలిసి పనిచేసే వారు కాని మీకు సహాయపడే వారు గాని వందల్లో ఉన్నారని వారిని తెలుసుకోనీయండి.
5. వారిని వీలయినంత దూరంగా పెట్టండి. దూరంగా పెడుతున్న సంగతి వారిని తెలుసుకోనీయండి: వారిని నిర్లక్ష్యమ్ చేయండి.. వారి స్వభావం గుర్తించాం .. మా దగ్గర మీ పప్పులు ఉడకడం కష్టం అనే భావన లొ మీరు ఉన్న సంగతి వారికి మీ ప్రవర్తన ద్వారా తెలియపరచండి.. మీ సమయం, మీ మాటలు చాలా విలువైన సంపద .. ఇటువంటి తేలిక మనుష్య్ల కోసం వాటిని ఖర్చు పెట్టకండి..... ఒక వేళ ఎదురుపడినా దూరంగా ఉండటానికి యత్నించండి. వారు మారిపోతారని కాదు. ఇక మీరు అనవసరంగా నష్టపోవడం తగ్గుతుంది. అంతే...
6. మీకు ఇష్టమైన విషయాలు మాత్రమే, మీకు సంబంధించిన విషయాలు , మీ విజయాలు మాత్రమే వారితో చర్చించండి : వారితో తప్పని సరిగా మాట్లాడవలసి వచ్చినప్పుడు మీకు సంబంధించిన విషయాలు మీరు సాధించిన విజయాలు చర్చించండి. వారికి సంబంధిచిన విషయాలు చెబుతున్నప్పుడు జాగ్రత్త గా ఆ టాపిక్ మార్చడానికి ప్రయత్నించండి.... వారి మొహంలో మారే రంగులు గుర్తించండి.....
7. వారికి సహాయాలు గాని కానుకలు ఈయడం గాని ఆపండి.: మీరు సహాయం చేస్తుంటే వారు అవి గుర్తుంచుకొని మీ పట్ల కృతజ్ఞత కలిగి ఉంటారని ఆశించవద్దు. ఎవరు వీరికి సహాయం చేసినా అది తమ హక్కు గా భావిస్తారు. తమ వలన లాభం ఉంటుందనే తమకు వీరు ఇది చేస్తున్నారు అని భావిస్తారు. వీరికి కానుకలు ఎంత ఇచ్చినా వీరికి తృప్తి ఉండదు. వాటిని తక్కువ చేసి మాట్లాడుతారు. అలా అని వారికి ఎంచుకునే అవకాశం ఇచ్చినట్లయితే మీ పర్సు గుల్ల చేసి తీరుతారు. మీ జేబులో డబ్బులు మీ ద్వారా ఇతరులకు ఇప్పించి క్రెడిట్ కొట్టేసే అద్భుతమైన టాలెంట్ వీరికి వారసత్వంగా వచ్చిన అపురూపమైన నైపుణ్యం ..
8. వీరినుండి సహాయం ఆశించవద్దు: వీరు సాధారణంగా ఎవరికీ సహాయం చెయ్యరు. ఒకవేళ పైసా ఇస్తే కోటి రూపాయలు ఇచ్చిన ప్రచారం జరుగుతుంది. వీరు ఒక వేల కానుకలు ఇస్తే అవి ఎ అశోకుడు కాలం నాటివో, సింధు నాగరికత త్రవ్వకాలలో బయటపడినవో అవవచ్చు. ఎందుకు తమకు పనికిరావు అని రూది చేసుకున్నతర్వాత మాత్రమె అతి కష్టం మీద గుండె రాయి చేసుకొని వీరు ఇతరులకి ఇస్తారనేది వారు ఒప్పుకోని సత్యం. స్వీకరించం అని మొహమాటం లేకుండా చెప్పండి.
9. వారితో వీలైనంత తక్కువ కాలం గడపండి: వీరిని వదులుకోవడం వీలుకాకపోతే వీరితో గడిపే సమయాన్ని తగ్గించండి. వారికి అవసరం ఉంటె ఒకలా మన అవసరమైతే మరో విధంగా ఉంటుంది. వీరి ప్రవర్తనలలో తేడా గమనించడం చాలా కష్టం. మనసుకి చాలా బాధ కలుగుతుంది. మన ఇంటికి వస్తే ఒలకబోసే ప్రేమలు వారివద్దకు మనం వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతాయో మనకు అర్థం కాదు. దూరంగా ఉండటాన్ని మించిన ఆనందం లేదు.
10. మంచి స్నేహాలు ఎంచుకోండి: మీ విలువ మీ అర్హతలు, మీ అలవాట్లు, మీ అభిప్రాయాలు గుర్తించి గౌరవించే వారు ఈ లోకం లొ కోకొల్లలు. కాబట్టి వీరిని వీలైనంతవరకు తొలగించుకొని మంచి స్నేహాలు ఎంచుకోండి... అలా అని వీరి వలన లాభం లేదని కాదు.. జీవితం అంటే ఏమిటో స్వార్థం అంటే ఏమిటో తెలియచేసేది వీరి వింత ప్రవర్తనే...... జాగ్రత్త పడండి.. మీ ఆనందాన్ని మీరు కాకపొతే ఎవరు కాపాడుతారు......
విష్ యు ఏ హ్యాపీ లివింగ్.....
అలజంగి ఉదయ కుమార్
trainerudaykumar@gmail.com

No comments:

Post a Comment