Wednesday, 19 September 2012

వినాయక రూపం చెప్పే వివిధ జీవన విధానాలు

 
మితృలందరికీ వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు. అన్నీ విఘ్నాలు, ఆటంకాలు తొలిగిపోయి మనం చేపట్టే అన్ని కార్యక్రమాలు విజయవంతంగా జరగాలని ప్రతీ కార్యక్రమాన్ని వినాయక పూజతో మొదలుపెట్టడం ఆనాదిగా వస్తున్న ఆచారం.
అన్నీ దేవతా విగ్రహాలకన్నా వినాయక విగ్రహానికి ప్రత్యేకత ఉంది. సామాజిక అడవులంటూ పర్యావరణ్ వేత్తలంతా చెబుతున్న విషయాలు వినాయక పూజలో మనం ఉపయోగించాల్సిన పత్రులు చూస్తే ఎన్ని రకాల చెట్లు మన ఊరి సమీపంలో ఉండేవో మనకు అర్థం అవుతుంది. అంతే కాకుండా వినాయక విగ్రహ రూపాన్ని నిశితంగా పరిశీలిస్తే.................. సింబాలిక్ గా మనం జీవించాల్సిన విధానాన్ని చెప్పారనికూడా ఒక కోణంలో అర్థం చేసుకోవచ్చు.

1. భారీ పరిమాణంలో ఉండే తలః ప్రతీ విషయాన్ని పెద్ద గా ఆలోచించాలని జీవితంలో తలకు దానితో ఆలోచించాల్సిన ప్రాధాన్యతను తెలుపుతుంది. Low Aim is Crime అని అబ్దుల్ కలాం గారు అన్నట్టు. ఉన్నత లక్ష్యాలను ఉన్నత ఆలోచనలతో చేధించాలని పెద్ద తల చెబుతుంది.

2. ప్రతీ విషయాన్ని నిశితం వినాలని చెప్పే పెద్ద చెవులు.మనం మాట్లాడటానికి ఇచ్చే ప్రాధాన్యత వినడానికి ఇవ్వం. అనేక సమస్యలకు మూల కారణం అసలు వినకపోవడం, సరిగా వినకపోవడం, పూర్తిగా వినకపోవడం. వినాయక విగ్రహ రూపం మనకు చెప్పే గొప్ప విషయం వీలైనంతగా వినమనే.

3. సూక్ష్మ దృష్టి తో పరిశీలించమని చెప్పే చిన్న కళ్ళుః ఏ విషయాన్నైనా నిశితంగా, పూర్తి ధృష్టిని పెట్టి చూడాలి. కేవలం విని నిర్ణయానికి రాకుండా సూక్ష్మపరిశీలనతో స్వయంగా తెలుసుకోవాలని చిన్న కళ్ళు చెబుతుంటాయి.

4. తక్కువమాట్లాడమని చెప్పే చిన్న నోరు. నోరు ఉంది కదా అని, వినే వాళ్ళు దొరికారు కదా అని ఏది పడితే అది మట్లాడకుండా ఉపయోగమైనవి మాత్రమే పరిమితంగా మాట్లాడాలని చిన్న నోరు చెబుతుంది.

5. ఇఅతురులకు మంచి జరుగుతుందంటే నీ కున్న ఆయుధాలలో లేదా సంపత్తి లో సగం వదులుకొని మిగిలిన సగంతో జీవించు అని చెప్పే ఏక దంతం.

6. భారీ గా, సమర్థవంతంగా, సంకోచ వ్యాకోచాలతో కోరుకున్న దాన్ని కదలకుండా పొందగలిగేందుకు వీలుగా ఉన్న తొండం మనం చేయాల్సిన కృషి ఎలా ఉండాలో చెబుతుంది.

7. విశాలంగా భారీ గా ఉన్న ఉదరం మనం సంపాదించింది అంటా ఖర్చుపెట్టకుండా దాచుకోవాలని చెబుతుంది. ఎంత మొత్తం మనకు అందుబాటులో ఉంటే అంత విశ్వాసంతో, నమ్మకంతో దర్పంగా మనం జీవించగలుగుతాం.

8. చేతుల్లో ఉండే పలు రకాల ఆయుధాలు, ఉండ్రాళ్ళు మనల్ని మనం కాపాడుకునేందుకు ఉప్యోగపడే ఆయుధాల్ని సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలని, శక్తినిచ్చే ఆహారాన్ని ఎప్పటికప్పుడు తీసుకుంటుండాలని చెబుతుంటాయి.

9. జీవితంలో మనం రకరకాల కోరికలపై స్వారీ చేస్తుంటాం. ఎలుకల్లా మన కోరికలు మన ఆధీనంలో ఉన్నాయా లేదా కోరికలే గుర్రాలై మనల్ని పరిగెత్తెస్తున్నాయా అనేదే ముఖ్యం. ఎంత చిన్న కోరికలుంటే మనం ప్రయాణం అంత సాఫీగా జరుగుతుంది అనేది మూషిక వాహనం చెబుతుంది.

10. ఎల్లప్పూడూ చిరు మందహాసం తో, అందరి మేలు కోరుతూ ఆశీర్వదిస్తూ ఉండమని అభయ హస్తం చిరు మందహసం చెబుతాయి.

దీంట్లో లాజిక్ ఎంత? ఎంతవరకు సత్యమ్ ఎంతవరకు కల్పితమనే ఆలోచనలు మాని పండుగని ఉత్సాహం తో, ఆనందంతో జరుపుకుందాం... మన కార్యాల్లో మన లక్ష్యసాధనలో ఎటువంటి ఆటంకాలు లేకుండా ఉన్నత జీవనం వైపు పరిశ్రమించాలని మన యత్నాలని విజయవంతం అవ్వాలని మనస్పూర్తిగా కోరుకుంటూ.

No comments:

Post a Comment